Υπολογιστής κέρδους βελτιστοποίησης conversion rate

Υπολογίστε το κέρδος που θα έχετε από την αύξηση του conversion rate του site σας:

 1. Μηνιαίες επισκέψεις

  Εισάγετε τον αριθμό των μηνιαίων επισκέψεων που δέχεται η ιστοσελίδα σας. (π.χ. 15000)

 2. Μηνιαίες πωλήσεις ή επικοινωνίες

  Εισάγετε τον αριθμό μηνιαίων πωλήσεων ή των επικοινωνιών που έχετε μηνιαίως. (π.χ. 150)

 3. Μέσο κέρδος ανά μετατροπή (€)

  Εισάγετε το μέσο καθαρό κέρδος από κάθε πωλήση ή επικοινωνία σε ευρώ. (π.χ. 50)

 4. Μηνιαίο κόστος λειτουργίας site (€)

  Εισάγετε το κόστος λειτουργίας του site συμπεριλαμβανομένου της διαφήμισης που πληρώνετε για αυτό (π.χ. 3000)

Ίσως μπορούμε να σας βοηθήσουμε να πετύχετε κάποια από τις παραπάνω αυξήσεις. Το έχουμε κάνει ήδη για άλλους πελάτες μας. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να δούμε αν μπορούμε να το κάνουμε και για σας.